GALERIA ZDJĘĆ

Współpraca z Hufcem ZHP Brodnica

Harcerze to grupa dość silnie związana z przyrodą i ekologią. Do celów statutowych ZHP należ między innymi propagowanie wiedzy na temat przyrody, ekologii oraz kształtowanie potrzeby kontaktu z przyrodą. Harcerze z Brodnickiego Hufca również wywiązują się z tego zadania. Pod koniec kwietnia odbyło się w CEE spotkanie z lokalnymi harcerzami. Miało ono na celu wzajemne poznanie się oraz nawiązanie współpracy między instytucjami.
Za zorganizowanie spotkania i inicjatywę dziękujemy phm. Maciejowi Betlejewskiemu jak i przybyłm harcerzom za chęć do współpracy.